Vi presenterer nettbutikk med byggematerialer

Vi kunngjør stolt vår nye nettbutikk Byggplus.no. Se mer: www.byggplus.no . Du kan finne mange av disse byggevarer som presenteres for øyeblikket her, på linkplus.
En forskjell er at på Byggplus kan du umiddelbart se og bestille mange produkter.

byggevarer nettbutik Byggplus

Hvovor nettbutik Byggplus er kult?

På Byggplus nettbutik kan du (når du er logget inn) bla gjennom vinduer, dører, vindustilbehør, takfolier, isolasjonsmaterialer, takvinduer og andre bygningsmaterialer.

  • Butikken muliggjør beregning av transportkostnader, dvs. estimert beløp som skal betales når du bestiller for transport av vinduer fra oss til et bestemt sted
  • Vi tilbyr et omfattende utvalg av mulige vinduparametere, nesten hva som helst kan konfigureres: retning, størrelse, profil, antall briller, tilbehør osv.